REGISTRACIJA KLUBOV

potrebna dokumentacija

 • Prošnja za včlanitev v BZS
 • DURS potrdilo (potrdilo iz davčne uprave)
 • AJPES potrdilo
 • Odločba (Upravna enota)
 • Statut društva (cel statut)
 • Sklep (Sklep organa društva, da želi postati član BZS)
 • Kontaktne informacije (kontaktna oseba, veljaven e-mail naslov ter tel. številka)

Vse to se pošlje na naslov:

Boksarska zveza Slovenije
Maistrova ulica 18
2250 Ptuj

REGISTRACIJA TEKMOVALCA

Pri registraciji je potrebno predložiti:

– ustrezno izpolnjeno tekmovalno knjižico

 • stran 1: prilepljeno fotografijo in podatke;
 • str. 2 – 6: vpisan zdravniški pregled;
 • stran 46: podatke o tekmovalcu;
 • stran 47: podatki o klubu;
 • stran 49: kategorijo) – s 1.11.2012 je cena tekmovalne knjižice 10 EUR

– kopijo veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico),

– dve fotografiji (ena prilepljena v tekmovalno knjižico, druga prilepljena na Prijavo) ter

– izpolnjeno PRIJAVO za vpis v register športnikov

– v kolikor je oseba mladoletna, je potrebno izpolniti tudi PISNO SOGLASJE

– v kolikor tekmovalec prestopa iz enega v drug klub oziroma društvo, mora predložiti tudi izpisnico kluba, za katerega je bil nazadnje registriran.

Cena registracije za enega tekmovalca za tekoče leto je 5 EUR.

Cena tekmovalne knjižice znaša 10 EUR.